تست ۱

توسط رحیم

به گزارش ورزش سه ، المپیک توکیو حسرت بزرگی برای ما داشت. آن روز گرمِ تابستانی، در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم، ما به دیوید تیلورِ امریکایی باختیم. این یک باختِ ساده در رقابتی برای کسب مهمترین مدال ورزشی یعنی المپیک نبود؛ این کُشتی ورآی المپیک و ورآی هر رقابتِ ورزشی بود. حسن یزدانی از تیلورِ امریکایی پیش بود، اما باز هم در ثانیه‌های آخر و با فرصت طلبیِ تیلور کُشتی را باخت.

المپیک توکیو با آن شکست برای ما تمام شد. بدون تعارف بگویم که حتی مدال‌های طلای کُشتی فرنگی هم نتوانست زخم عمیق‌مان را مرحمی باشد.

اکنون اما حدود دو ماه از آن شکست گذشته است و دیشب ما انتقام گرفتیم. انتقامی شیرین در وسط تُشکِ کُشتی و در قلب اروپا.

بالا